středa 15. května 2019

P O Z V Á N K A na členskou schůzi družstva vlastníků Liber dne 30.5.2019


Liber, družstvo vlastníků, 675 05 Rudíkov 266

                                                 P O Z V Á N K A

Zveme Vás na členskou schůzi družstva vlastníků Liber, družstvo vlastníků, která se koná ve čtvrtek 30. května 2019 ve 11.00 hodin v kulturním domě ve Vlčatíně s následujícím programem:

1.                     Zahájení
2.                     Volba zapisovatele, sčitatelů hlasů a ověřovatelů zápisu
3.                   Volba návrhové a mandátové komise
4.                     Zpráva o hospodaření družstva
5.                     Zpráva o rozdělení zisku a její schválení, schválení účetní závěrky za rok 2018
6.                     Diskuse
7.                     Usnesení
8.                     Občerstvení
9.                     Závěr

       Vzhledem k tomu, že je nutná účast nadpoloviční většiny hlasů, žádáme Vás o účast nebo zmocnění jiné osoby, která se členské schůze zúčastní. Pro tento účel je přiložen tiskopis plné moci.   S podklady k programu členské schůze se mohou členové seznámit v kanceláři družstva -  Rudíkov 266.


Rudíkov 9. 5. 2019                                                               Předseda představenstva
                                                                                              Antonín Novák

Žádné komentáře:

Okomentovat