čtvrtek 10. června 2021

P O Z V Á N K A na členskou schůzi družstva vlastníků Liber, družstvo vlastníků, která se koná v pátek 25. června 2021 v 11.00 hodin

 

Liber, družstvo vlastníků, 675 05 Rudíkov 266

 

 

                                                 P O Z V Á N K A

 

 

Zveme Vás na členskou schůzi družstva vlastníků Liber, družstvo vlastníků, která se koná v pátek 25. června 2021 v 11.00 hodin v kulturním domě ve Vlčatíně s následujícím programem:

 

1.                     Zahájení

2.                     Volba zapisovatele, sčitatelů hlasů a ověřovatelů zápisu

3.                   Volba návrhové a mandátové komise, volba volební komise

4.                     Zpráva o hospodaření družstva

5.                     Volby do představenstva a kontrolní komise

6.                     Zpráva o rozdělení zisku a její schválení, schválení účetní závěrky za rok 2020

7.                     Diskuse

8.                     Usnesení

9.                     Občerstvení

10.                 Závěr

 

 

 

 

       Vzhledem k tomu, že je nutná účast nadpoloviční většiny hlasů, žádáme Vás o účast nebo zmocnění jiné osoby, která se členské schůze zúčastní. Pro tento účel je přiložen tiskopis plné moci.   S podklady k programu členské schůze se mohou členové seznámit v kanceláři družstva -  Rudíkov 266.

 

         Vzhledem k pandemii COVID-19 je  účast na schůzi možná jen za splnění
všech hygienických podmínek platných v době  konání členské schůze 
(očkování, PCR či antigenní testy, respirátor apod.).

     

 

 

 

 

 

 

 

Rudíkov 9. 6. 2021                                                  

 

                                                                                              Předseda představenstva

                                                                                              Antonín Novák

Žádné komentáře:

Okomentovat